ДОСТАВКА

1.Транспортните разходи за доставка чрез куриер, за продукти закупени от сайта www.marine-parts.eu са: такса за доставка, a при международни поръчки следва да заплати всички митнически и други такси, свързани с износа.

Цената на услугите по доставката се изчислява и се съобщава на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА в момента на отправяне на поръчката, в зависимост от общите критерии на поръчката (обем, тегло, материали). Marine-Parts.eu оценява въз основа на вътрешни показатели разхода за транспорта и ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ приема изрично, чрез отправяне на поръчката, разчетите за разходите за транспортиране, независимо от изходните данни, които определят цената. Следователно ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ не може да претендира за по-ниска цена на транспорта въз основа на собствени пресмятания или измервания на пратката.

2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ носи изцяло риска от повреждане/загубва на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

3. Веднага при доставката, стоката следва да бъде прегледана внимателно от ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите, когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, ТЪРГОВЕЦЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

3.1. При предаване на стоката ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ или трето лице се задължават да подпишат придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА адрес.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани в Общи Условия, отказът се счита за неоснователен и ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

   3.2. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ може да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

4. Времето за доставка на дадена поръчка се съобщава изрично при отправянето й и е в рамките на работни дни, повлияни от избора на куриерска услуга и доставчик от ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА. Общото време за доставка може да бъде изместено във времето от определен продукт с по-дълъг период (например продукт, който не е наличен на склад), така че ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ приема, че с обединяване на няколко продукта в една поръчка, доставката на продуктите се измества във времето до най-отдалечената дата, но само при условие, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ е поискал обединяване на поръчки. Като правило, продуктите от една поръчка се доставят в един пакет с една товарителница (не се доставят частично продукти от една поръчка).

Доставките се извършват по правило в рамките на посочения период, поет при отправяне на поръчката и ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ може да получи информация за статуса на доставката по всяко време. Ако продуктът може да бъде доставен с надвишаване на гореспоменатия срок, Marine-Parts.eu ще информира ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ веднага по електронна поща, предлагайки му две възможности: ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТЪТ може да се откаже (в писмен вид) от поръчката/продукта или да приеме предложения нов срок за доставка. В случай, че плащането е извършено предварително преди доставката, платените суми ще бъдат възстановени изцяло в съответствие със закона, в рамките на 14 дни от датата на отказа.

5. Marine-Parts.eu може да има промоционални оферти отнасящи се за безплатна доставка (пресмятане на такса за доставка на стойност 0 лева). Безплатната доставка се предлага при закупуване на стоки с определена обща стойност само при определени условия, определни от Marine.Parts.eu .

Офертите се съобщават и приемат в момента на пускане на поръчката. Безплатните оферти не са задължителни за Marine.Parts.eu .